Courses

Dalarna University

For more information about courses at Dalarna University, go to https://www.du.se/en/research/doctoral-studies/doctoral-studies-educational-work/

Contact: Mats Tegmark, mte@du.se

 • Academic Writing and Speaking in English
  • Spring 2024 (weeks 14-20)
  • Credits (ETC): 6
  • Language: English
  • Course structure: Face-to-face/Online
  • Course code: FPA0003
 • Introduktion till forskning i pedagogiskt arbete / Introduction to Research in Educational Work
  • Fall 2024 (weeks 36-45)
  • Credits (ETC): 5
  • Language: Swedish
  • Course structure: Face-to-face
  • Course code: FPA2228
 • Vetenskapsteori och forskningsetik / Theories of Science and Research Ethics
  • Fall 2024 (weeks 46-2)
  • Credits (ETC): 7,5
  • Language: Swedish/English
  • Course structure: Face-to-face/Online
  • Course code: FPA222A
 • Forskningskommunikation för samhällsutveckling / Research Communication for Societal Development
  • Spring 2024 (weeks 3-12)
  • Credits (ETC): 4
  • Language: Swedish
  • Course structure: Face-to-face
  • Course code: FPA0005
 • Vetenskapliga metoder / Scientific Methods
  • Spring 2025
  • Credits (ETC): 10
  • Language: English/ Swedish
  • Course structure: Face-to-face/Online
  • Course code: FPA222B
 • Intellektuella utmaningar – att designa och kommunicera ett forskningsprojekt / Intellectual challenges – designing and communicating a research project
  • Spring 2025
  • Credits (ETC): 3
  • Language: Swedish
  • Course structure: Face-to-face
  • Course code: FPA0007
 • Forskning och pedagogisk praktik – teoretiska perspektiv / Research and Educational Practice – Theoretical Perspectives
  • Fall 2023 (weeks 35-44) and fall 2025
  • Credits (ETC): 7.5
  • Language: Swedish/English
  • Course structure: Face-to-face/Online
  • Course code: FPA0005

DPU Aarhus University

For more information about courses at DPU, Aarhus University, go to PhD Education (au.dk).

Contact: Hanne Ryge Nielsen hani@edu.au.dk

Design-based research, action research and co-creation

 • 26.-28.8 2020
 • Credits (ETC): 3
 • Language: English/Danish
 • Course structure: Face-to-face
 • Course responsible: Lars Geer Hammershøj
 • Link: https://phdcourses.dk/Course/72804

Improve your research – academic search, digital methods and scholarly communication for PHD student

Perspektiver og tilgange i litteraturdidaktisk forskning

 • November (week 47 or 48) 2020
 • Credits (ETC): 4
 • Language: Danish
 • Course structure: Face-to-face
 • Course responsible: Anna Skyggebjerg & Helle Rørbech

Analytiske perspektiver på børn og barndom

Vergnaud’s Theory of Conceptual Fields (TCF): Understanding and utilizing TCF in a networking perspective

Embodied Cognition – on bodily language and linguistic bodies

 • 10.-11.12 2020
 • Credits (ETC): 2
 • Language: English/Danish
 • Course structure: Face-to-face
 • Course responsible: Theresa Schilhab

Roles of universities in European integration

NTNU, Norwegian University of Science and Technology

For more information about courses at NTNU, go to https://www.ntnu.edu/ilu/phd-courses. Contact: Camilla Røtne camilla.rotne@ntnu.no

 • Kvantitative analysemetoder / Applied Quantitative Research Methods of Analysis
  • Every spring
  • Credits (ETC): 5
  • Language: English
  • Course structure: Face-to-face
  • Course code: PLU8012
 • Vitenskapsteori og etikk med innretning mot profesjonsforskning/Theories of Science and Research Ethics, Oriented Towards Education Research
  • Every Autumn to Spring (the course lasts two semesters)
  • Credits (ETC): 10
  • Language: English
  • Course structure: Face-to-face
  • Course code: PLU8013
 • Kvalitative analysemetoder i praksis I/ Qualitative analysis in practice I
  • Every Autumn
  • Credits (ETC): 5
  • Language: English
  • Course structure: Face-to-face
  • Course code: PLU8021
 • Kvalitative analysemetoder i praksis II/ Qualitative analysis in practice II
  • Every Spring
  • Credits (ETC): 5
  • Language: English
  • Course structure: Face-to-face
  • Course code: PLU8022
 • Perspektiver i naturfag- og teknologididaktikk/ Perspectives on Science an Technology Education
  • Spring 2023
  • Credits (ETC): 5
  • Language: English
  • Course structure: Face-to-face
  • Course code: LOS8030
 • Tekst i utdanningskontekst: Teoretiske inngangar og analysemetodar/ Texts in educational contexts: Theoretical perspectives and analytical approaches
  • Spring 2023
  • Credits (ETC): 5
  • Language: Norwegian
  • Course structure: Face-to-face
  • Course code: LOS8031
 • Vurdering og evaluering i utdanning: Politikk, forskning og praksis /Assessment and evaluation in education: Policy, research, and practice
  • Autumn 2023
  • Credits (ETC): 5
  • Language: English
  • Course structure: Face-to-face
  • Course code: LOS8032
 • Å forske med kunsten som metodologisk praksis/ Doing research with the arts as methodological practice
  • Spring 2022
  • Credits (ETC): 5
  • Language: English
  • Course structure: Face-to-face
  • Course code: LOS8033
 • Nyere forskning innen barnehage og skole (1.-4. trinn)/ Contemporary research in Early Childhood Education and Care
  • Autumn 2022
  • Credits (ETC): 5
  • Language: English
  • Course structure: Face-to-face
  • Course code: LOS8034
 • Organisasjonlæring og kunnskapsutvikling i organisasjoner/ Organisational learning and knowledge development in organisations
  • Spring 2022
  • Credits (ETC): 5
  • Language: English
  • Course structure: Face-to-face
  • Course code: LOS8019

Umeå University

 • Introduction to the educational sciences
  • Credits (ETC): 7,5
  • Language: English
  • Course structure: Face-to-face
 • Theories in educational research
  • Credits (ETC): 7,5
  • Language: English
  • Course structure: Face-to-face
 • Stages in the research process (part I, II and III)
  • Credits (ETC): 7,5
  • Language: English
  • Course structure: Face-to-face
 • Basic methods in educational research
  • Credits (ETC): 7,5
  • Language: English
  • Course structure: Face-to-face
 • Curriculum theory
  • Credits (ETC): 7,5
  • Language: English
  • Course structure: Face-to-face
 • Practise-based school research
  • Credits (ETC): 7,5
  • Language: English
  • Course structure: Face-to-face + Distance

University of Iceland – School of Education

Courses

University of Iceland, School of Education

For more information about the PhD courses at University of Iceland, please contact docmvs@hi.is.

Affective theories

 • Every other spring semester (not yet decided when this course will be taught next)
 • Credits (ETC): 5
 • Language: Icelandic/English
 • Course structure: Online/Face-to-face.
 • Course code: UMD071F

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=71025620210&kennsluar=2020

Children‘s perspectives and citizenship

 • First half of spring semester (not yet decided when this course will be taught next)
 • Credits (ETC): 5
 • Language: Icelandic/English
 • Course structure: Online/Face-to-face.
 • Course code: UMD067F

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=71013820210&namskra=0

Historical analysis of discourse

 • Every other spring semester (next 2023)
 • Credits (ETC): 5
 • Language: Icelandic/English
 • Course structure: Online/Face-to-face.
 • Course code: UMD052F

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=70386720210&kennsluar=2020

Åbo Akademi University

Contact person for courses at Åbo Akademi: nina.backman@abo.fi

Vänligen se kursutbud I Åbo Akademis studiehandbok https://studiehandboken.abo.fi/

The Arctic University of Norway (UiT)

Contact person for courses at UiT: Synnøve Thomassen Andersen, synnove.t.andersen@uit.no

Course at UiT in qualitative research and methodology for spring 2023:

SVF-8040 KVALITATIV FORSKNING
UiT v/ILP har gleden av å tilby PhD-kurs i kvalitativ forskning. Eksterne søkere kan søke nå, og frem til 1. desember, 2022. Søknadslenke finner du her: https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=744081
Innhold i kurset
Kurset gir kompetanse i å gjennomføre en kvalitativ, empirisk undersøkelse på doktorgradsnivå og tar opp ulike temaer knyttet til kvalitativ forskning og metodologi i samfunnsvitenskapene.
Gjennomføring av kurset
Emnet tilbys i to samlinger. Kurset er på norsk, men noen forelesninger og litteratur er på engelsk.
24.04-25.04.2023: Første samling gjennomføres fysisk, og består av to dager.
26.05.2023: Andre samling er hybrid (med mulighet for å delta digitalt). Hovedfokus på presentasjon og diskusjon av utkast til paper.

23 juni: Innlevering eksamen. Paper kan leveres på norsk og eventuelt andre skandinaviske språk, samt engelsk.
Forelesere og tematikker:
– Forskningsleder Thomas Bjørner fra Aalborg Universitet bidrar inn på første samling med fokus på validitet og reliabilitet i kvalitativ forskning med utgangspunkt i intervju og observasjoner, med særlig blikk på bruk og utvikling av protokoll, gjennomtenkt design, datainnsamling og data analyse.
– Professor Aslak Steinsbekk fra NTNU bidrar inn med perspektiver på vitenskapsteoretiske paradigmer innen forskning, inkludert epistemologi og ontologi, og konsekvenser av å ha forskjellige perspektiver
– Førsteamanuensis i pedagogikk Kristin Emilie W. Bjørndal bidrar inn med tematisk analyse, med vekt på «refleksiv tematisk analyse» i seks trinn etter Braun og Clark (2006; 2019). Tematisk analyse er en metode for å analysere kvalitative data som innebærer å søke på tvers av et datasett for å identifisere, analysere og rapportere gjentatte mønstre. Metoden er ikke bunden til et bestemt teoretisk rammeverk.
– Torjer A. Olsen er professor i urfolksstudier. Han vil i sin sesjon innlede gjennom metodologiske refleksjoner med utgangspunkt i urfolksforskning. Han vil utfordre til diskusjon om forskerens og forskningas rolle, tilknytning til samfunnet, og ansvarlighet.
– Emneansvarlig:
Emneansvarlig for kurset er førsteamanuensis i pedagogikk Siri Sollied Madsen. Håper å se dere til spennende kurs i Tromsø. Ta kontakt om det er noen spørsmål.
Mvh Siri Sollied Madsen, siri.s.madsen@uit.no.

Western Norway University of Applied Sciences (HVL)

Contact person for courses at HVL: Stine Soltvedt Jakobsen, Stine.Soltvedt.Jakobsen@hvl.no

For information on how to apply for PhD courses at HVL, see: https://www.hvl.no/en/research/phd-programmes/apply-for-a-single-course-at-phd-level/admission-for-single-courses-phd-in-bildung-and-pedagogical-practices/

Non-Western Educational Philosophy and Policy

The Teaching Profession
• Spring 2023: week 22 (May 29-31)
• Credits (ETC): 5
• Language: Norwegian
• Course structure: Face-to-face
• Course responsible: Bodil Ravneberg and Kari Ludvigsen
• Link: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/phd905
• Application deadline: 17.4.2023
• Apply here: https://www.hvl.no/en/research/phd-programmes/apply-for-a-single-course-at-phd-level/admission-for-single-courses-phd-in-bildung-and-pedagogical-practices/

Rhetorics of Education
• Spring 2023, week 12
• Credits (ETC): 5
• Language: Norwegian
• Course structure: Face-to-face
• Course responsible: Tom Are Trippestad
• Link: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/phd909
• Application deadline: 6.2.2023
• Apply here: https://www.hvl.no/en/research/phd-programmes/apply-for-a-single-course-at-phd-level/admission-for-single-courses-phd-in-bildung-and-pedagogical-practices/

Multimodal Literacy and Aesthetic Engagement
• Spring 2023: week 10
• Credits (ETC): 5
• Language: English
• Course structure: Face-to-face
• Course responsible: Zoltan Varga and Jena Habegger-Conti
• Link: https://www.hvl.no/en/studies-at-hvl/study-programmes/courses/phd915
• Application deadline: 23.1.2023
• Apply here: https://www.hvl.no/en/research/phd-programmes/apply-for-a-single-course-at-phd-level/admission-for-single-courses-phd-in-bildung-and-pedagogical-practices/